ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

  

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου Attica Broadcasting Activities, το οποίο αφορά 928 απολυμένους, το διάστημα από 12-09-2013 έως 12-06-2014, από 16 επιχειρήσεις (σχετικός Πίνακας εδώ) του κλάδου των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων  στην Περιφέρεια Αττικής. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 (ιστορικό του έργου εδώ) και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του ΕΤΠ και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Έργο περιλαμβάνει μια δέσμη αλληλοεξαρτώμενων ενεργειών με στόχο την ενίσχυση των δικαιούχων και τη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Οι ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν είναι:

 • Ενέργεια Α:
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Διαμόρφωση Επιχειρηματικών Σχεδίων (προετοιμασία για τη μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν έργο Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας)
 • Ενέργεια Β:Κατάρτιση
  • Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή
  • Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση
 • Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

Η αναλυτική περιγραφή όλων των ενεργειών βρίσκεται εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνεργοι ή εργάζονται με μερική ή βραχυχρόνια απασχόληση ή έχουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή βρίσκεται εδώ και η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής περιγράφεται εδώ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση aba@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210-3640074 από 12:00 έως 18:00.