Η Εξέλιξη του Έργου

 

Ολοκλήρωση της Ενέργειας Δ Επιδότηση Κινητικότητας

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής από τους ωφελούμενους των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να ενταχθούν στην Ενέργεια Δ Επιδότηση Κινητικότητας.

 

Ολοκλήρωση της Ενέργειας Β2 Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας Β2 Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση.

 

Ολοκλήρωση της Ενέργειας Β1 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Ενέργειας Β1 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για τους 322 ωφελούμενους που είχαν ενταχθεί στην Ενέργεια.

 

Ολοκλήρωση των συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (Στάδιο Α5) για το σύνολο των 349 ωφελουμένων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α του Έργου.

 

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης για Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του έργου www.aba.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ www.elke.uoa.gr, η Πρόσκληση για Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης.

 

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των ωφελουμένων για τους οποίους εκπονήθηκε επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο του έργου, για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Έναρξη προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου έγινε η έναρξη των προγραμμάτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών.

 

Ολοκλήρωση της εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων

Την Τετάρτη 17 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η κατάθεση του συνόλου των επιχειρηματικών σχεδίων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου.

 

Ολοκλήρωση διαδικασίας κατάθεσης επιταγών κατάρτισης από τους ωφελούμενους στους Παρόχους

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου έληξε η προθεσμία κατάθεσης των επιταγών κατάρτισης από τους ωφελούμενους στους Παρόχους Κατάρτισης που εντάχθηκαν στο Μητρώο για την υλοποίηση της Ενέργειας Β1 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

Ενημέρωση ωφελουμένων για την Ενέργεια Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016, έγινε ενημέρωση όλων των ωφελουμένων που προτάθηκαν για την Ενέργεια Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα, με μαζική αποστολή sms.

 

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης για Συγκρότηση Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, στην ιστοσελίδα του έργου www.aba.uoa.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ www.elke.uoa.gr, η Πρόσκληση για δημιουργία Μητρώου Παρόχων στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση διάρκειας 300 ωρών.

 

Ενημέρωση ωφελουμένων και συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής για την Ενέργεια Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, έγινε ενημέρωση όλων των ωφελουμένων που προτάθηκαν για την Ενέργεια Β1:  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, καθώς και των συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής, σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα, με ηλεκτρονική αποστολή σχετικού υλικού.

 

Πρακτικό για συγκρότηση μητρώου Συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 εγκρίθηκε το Πρακτικό για συγκρότηση μητρώου Συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

 

Τέταρτο Πρακτικό Ένταξης Ωφελουμένων

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό Ένταξης Ωφελουμένων στο έργο Attica Broadcasting Activities.

 

Τέταρτο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 

Τρίτο Πρακτικό Ένταξης Ωφελουμένων

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό Ένταξης Ωφελουμένων στο έργο Attica Broadcasting Activities.

 

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση μητρώου Συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Την Τρίτη 24 Μαίου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ, www.elke.uoa.gr, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση μητρώου Συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 15 Ιουνίου.

 

Υπογραφή Συμβάσεων Νέων Ωφελουμένων – Νέα Έναρξη Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Από τη Δευτέρα 16-05-2016 οι ωφελούμενοι προσέρχονται, πριν την έναρξη των συνεδριών τους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, για την υπογραφή της σύμβασής τους με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, οι σύμβουλοι επαγγελματικής συμβουλευτικής ξεκίνησαν την επικοινωνία με νέους ωφελούμενους του έργου  που εντάχθηκαν στο 2ο Πρακτικό Ωφελουμένων προκειμένου να αρχίσουν οι εξατομικευμένες συνεδρίες.

 

Δεύτερο Πρακτικό Ένταξης Ωφελούμενων

Την Παρασκευή, 13-05-2016 εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Ένταξης Ωφελούμενων στο έργο Attica Broadcasting Activities.

 

Τρίτο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Παρασκευή, 13-05-2016 εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 

Ανοιχτή Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Από τις 4 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του έργου καθημερινά 12:00 με 18:00 για ενημέρωση και υποβολή αίτησης συμμετοχής στο έργο.

 

Έναρξη Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Τρίτη 26-04-2016 ξεκίνησε η επικοινωνία των συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τους ωφελούμενους του έργου προκειμένου να αρχίσουν οι εξατομικευμένες συνεδρίες.

 

Υπογραφή Συμβάσεων Ωφελουμένων

Από τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 οι ωφελούμενοι προσέρχονται, πριν την έναρξη των συνεδριών τους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, για την υπογραφή της σύμβασής τους με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Υπογραφή Συμβάσεων Συμβούλων

Από τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 οι σύμβουλοι επαγγελματικής συμβουλευτικής που έχουν ενταχθεί στο μητρώο προσέρχονται για την υπογραφή της σύμβασής τους με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια καταρτίζουν το πρόγραμμα συνεδριών σε συνεργασία με τους ωφελούμενους που τους έχουν ανατεθεί..

 

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης  Απασχόλησης Προσωπικού

Την Παρασκευή,  22-04-2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων που αφορά την πρόσληψη υποστηριχτικού προσωπικού στο έργο.

 

Πρώτο Πρακτικό Ένταξης Ωφελούμενων

Την Παρασκευή,  22-04-2016 εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό Ένταξης Ωφελούμενων στο έργο Attica Broadcasting Activities.

 

Δεύτερο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Παρασκευή,  22-04-2016 εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 

Ημέρες Υποδοχής Ωφελουμένων

Από την Παρασκευή 15-04-16 έως την Τρίτη 19-04-16 έγινε η υποδοχή και παραλαβή των δικαιολογητικών των ωφελουμένων που καταγράφηκαν και που πληρούσαν τους όρους της πρόσκλησης συμμετοχής στο Έργο.

 

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Έργο

Την Πέμπτη, 14-04-2016 αναρτήθηκε στη σελίδα του έργου η Πρόσκληση συμμετοχής για τους ωφελούμενους και η αντίστοιχη Αίτηση συμμετοχής.

 

Διεξαγωγή Συνεντεύξεων Αναφορικά με την Προκήρυξη  Απασχόλησης Προσωπικού

Τη Δευτέρα, 11-04-2016 πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων της προκήρυξης  που αφορά την πρόσληψη υποστηριχτικού προσωπικού στο έργο.

 

Πρώτο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Τετάρτη, 06-04-2016 εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό Ένταξης στο Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 

Ενημέρωση/Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Την Τετάρτη, 06-04-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών της ομάδας έργου με τους συμβούλους επαγγελματικής συμβουλευτικής με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των συμβούλων.

 

Δημοσιότητα του Έργου

Τη Δευτέρα 04 και Τρίτη 05-04-2016 πραγματοποιήθηκε αποστολή δελτίου τύπου – Ανακοίνωση για το Έργο σε μία σειρά από σχετικά ΜΜΕ.

 

Προκήρυξη Συγκρότησης Μητρώου Συμβούλων

Τη Δευτέρα, 28-03-2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετική προκήρυξη για τη συγκρότηση ανοιχτού μητρώου συμβούλων.

 

Ολοκλήρωση Συναντήσεων Ενημέρωσης και Καταγραφής Ωφελουμένων

Από την Πέμπτη, 24-03-2016 έως και την Τρίτη 05-04-2016 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 συναντήσεις ενημέρωσης και καταγραφής των ωφελουμένων σε μικρές ομάδες.

 

Προκήρυξη Απασχόλησης Προσωπικού

Την Πέμπτη, 24-03-2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη υποστηριχτικού προσωπικού στο έργο.

 

Παραλαβή Πρώτου Καταλόγου με Στοιχεία Δικαιούχων

Την Παρασκευή, 11-03-2016 παρελήφθη από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ο πρώτος κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των δυνητικών δικαιούχων του έργου.

 

Κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων στο ΕΚΠΑ

Την Παρασκευή,12-02-2016 κοινοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ από την Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, η σχετική Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων για το έργο.