Ενημέρωση για τις θεματικές ενότητες των αντικειμένων κατάρτισης

Για να δείτε το υπόδειγμα των θεματικών ενοτήτων των αντικειμένων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης πατήστε εδώ.