Νεα - Ανακοινώσεις

(2016-09-27)

Πρόσκληση για Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης για απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020» και με κωδικόΕGF/2014/018EL/AtticaBroadcasting, διενεργεί Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2 του ως άνω έργου) για απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 17.650,00 ευρώ.

Κατεβάστε την πρόσκληση απο εδω.

Για πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10:30-16:00 στο 210 3640074 (κ. Παναγιώτα Χαλούλου).

 

(2016-07-26)

Ανακοίνωση του Έργου “Attica Broadcasting” σχετικά με τις θεματικές ενότητες των αντικειμένων Kατάρτισης

Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο “Attica Broadcasting”, με στόχο οι υποψήφιοι πάροχοι της Ενέργειας «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» να προετοιμάσουν έγκαιρα και άρτια τα Προγράμματα Κατάρτισης στα αντικείμενα της σχετικής πρόσκλησης, να επιλέξουν το κατάλληλο προσωπικό και εκπαιδευτικό υλικό και να προβλέψουν τον απαιτούμενο σε κάθε αντικείμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, τους ενημερώνει ότι: α) Στον ιστότοπο του έργου www.aba.uoa.gr (πεδίο Ενημέρωση), έχει αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τις θεματικές ενότητες των αντικειμένων κατάρτισης, β) Στους ελέγχους τους οποίους υποχρεούται να διενεργήσει η Ομάδα Έργου στα Τμήματα που θα δημιουργηθούν, θα δοθεί έμφαση στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου από τους διδάσκοντες των προγραμμάτων κατάρτισης, στο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό, καθώς και στην αρτιότητα του απαιτούμενου από το κάθε αντικείμενο εργαστηριακού εξοπλισμού.

 

 

(2016-07-22)

Ανακοίνωση του Έργου Attica Broadcasting: Η αποδεδειγμένη παραβίαση των όρων της Πρόσκλησης οδηγεί σε διαγραφή από το Μητρώο Παρόχων και αποκλεισμό από τα προγράμματα κατάρτισης του Έργου.

Εφιστούμε την προσοχή στους ωφελούμενους του Έργου και στους Παρόχους Κατάρτισης ότι ρητός όρος της Πρόσκλησης απαγορεύει στους Παρόχους να ακολουθούν παρελκυστική και αθέμιτη πρακτική για την προσέλκυση ωφελούμενων ή να χρησιμοποιούν πρόσθετες παροχές άσχετες με την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών, ικανές να διαταράξουν την ελεύθερη βούληση των ωφελούμενων να επιλέξουν Πάροχο ή Πρόγραμμα Κατάρτισης. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαφυλάττει απολύτως. Συγκεκριμένα στοιχεία που θα κατατεθούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με τις ως άνω πρακτικές, θα διαβιβαστούν άμεσα στην Αρχή Διαχείρισης, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

(2016-07-22)

Ανακοίνωση του Έργου Attica Broadcasting: Ενοικιαζόμενες δομές για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Ενημερώνουμε τους Παρόχους Κατάρτισης ότι μπορούν να προχωρήσουν σε ενοικίαση δομών από άλλο Πάροχο για την υλοποίηση των προγραμμάτων Κατάρτισης του Έργου Attica Broadcasting, εφόσον έχει υποβάλει και ο εκμισθωτής αίτηση συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης σε όλες τις δομές που θα υλοποιηθούν προγράμματα.

 

   

  (2016-07-18)

  Αναρτήθηκε η Πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Παρόχων στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr/"

  Παραλαβή επιταγών κατάρτισης (training voucher) από τους ωφελούμενους

  Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην Ενέργεια Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, θα παραλαμβάνουν την επιταγή κατάρτισης από το γραφείο της Λυκαβηττού 5, Αθήνα από 20 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου.

  Ώρες παραλαβής επιταγών κατάρτισης (training voucher) από Λυκαβηττού 5 (1ος όροφος), 106 72, Αθήνα

  • Τετάρτη 20 Ιουλίου: 17:00-21:00
  • Πέμπτη 21 Ιουλίου – Παρασκευή 22 Ιουλίου: 10:30-21:00
  • Σάββατο 23 Ιουλίου: 12:00-16:00
  • Δευτέρα 25 Ιουλίου – Τρίτη 26 Ιουλίου – Τετάρτη 27 Ιουλίου: 10:30-21:00

   Οριστικοποίηση του Μητρώου Παρόχων της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

   28 Ιουλίου 2016, οριστικοποίηση του Μητρώου Παρόχων της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

   Κατάθεση επιταγών κατάρτισης (training voucher) στους Παρόχους που εντάσσονται στο Μητρώο Παρόχων της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

   Από τις 28 Ιουλίου 2016 έως 8 Αυγούστου 2016, οι ωφελούμενοι μπορούν να καταθέτουν την επιταγή κατάρτισης που έχουν λάβει σε Πάροχο που εντάσσεται στο Μητρώο Παρόχων της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

   Έναρξη μαθημάτων στο πλαίσιο της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

   Η έναρξη των μαθημάτων από τους Παρόχους κατάρτισης που εντάσσονται στο Μητρώο Παρόχων της Ενέργειας Β1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση θα είναι η 26η Αυγούστου 2016.